BEELDENDvzw
PLATFORM VOOR ACTUELE KUNST

ACTUELE KUNST
Oudenaarde / 3 locaties
September / Oktober

Kunstenaars
Christine Clinckx/ Stijn Cole/
Koen De Decker/Stefaan Dheedene/
Hilde Fauconnier/ Chris Musgrave/
Ria Pacquée/Steve Schepens/
Merlin Spie/Johan Tahon/
Marianne Turck/Ignace Van Ingelgom/
Tim Volckaert/ Tom Woestenborghs

gesprek KlaraFestival Culturele Actualiteit
13 september met Kurt Van Eeghem
download gesprek

plan locaties

performance the Fields Orchestra
10 september 2004
Kapel Van Maagdendale

homeRUSH    11/09 t/m 10/10/04


“Uit fictie kan de waarheid treffender naar voren komen
dan uit de dagelijkse en zichtbare werkelijkheid.
Het is niet nodig dat de dingen die men vertoont authentiek zijn.
Over het algemeen is het beter als ze dat niet zijn.
Wat authentiek moet zijn, is de emotie die men voelt
bij het zien en bij het uitdrukken ervan.” (Frederico Fellini 1971)


     

........................................................................................................................................................................................
locatie 1: Kapel van Maagdendale   |   locatie 2: Gevaertsdreef 1   |   Locatie 3 Hoogstraat
........................................................................................................................................................................................


Rush is een groepstentoonstelling die ontstaan is vanuit het idee om kunst te tonen in de marge van de grootstedelijke tentoonstellingen.

De betekenis van het begrip ‘Rush’ is bijzonder ruim. Het is zowel verbonden aan de wetenschap, de economie, de politiek, het sociale leven alsook aan de kunsten. We leven immers in een tijd van grote communicatie- en informatietechnologische revoluties, waarin -internet, e-mail, mobiele telefonie,... alomtegenwoordig zijn. Deze technologische doorbraken hebben in grote mate bijgedragen aan een tijdperk, een cultuur en een artistieke praktijk van beeldinflatie en visuele hysterie.
We kunnen stellen dat dit thema kadert binnen de postmoderne tijd, een tijd van heterogeniteit, pluralisme en fragmentatie. Daarmee hangen de volgende woorden als stijlverscheidenheid, snelheid, fusion, eclecticisme, kitsch, chaos, hybridisering, creolisatie, enz. samen.

Ook de hedendaagse beeldende kunst is hier een weerkaatsing van. Zowel het combineren van materialen, nieuwe media als allerlei vormen uit de subculturen worden geïntegreerd. Originaliteit wordt veeleer een zaak van mogelijkheidzin van het tot nu toe nog ongeziene wijze samenbrengen, hergebruiken of variëren van wat al bestaat of gegeven is. Hedendaagse kunstenaars zijn geïnteresseerd in het manipuleren van beelden, ze breken barrières tussen verleden, heden en toekomst. Kunst heeft niet langer de pretentie om zich op te dringen als de essentiële kunst die de beschouwer tot contemplatie en directe overweldiging brengt (beroert).
Actuele kunstwerken doen door hun open betekenis expliciet een beroep op onze interpretaties. Iedereen kan spelen met de betekenissen van actuele kunstwerken. Zij leggen fundamenteel geen beperkingen op. Hun openheid laat het toe dat de beschouwer zijn subjectiviteit tegenover een kunstwerk mag vrijlaten: de ervaringen zijn vrij, net als de interpretaties ... De enige ware betekenis verdwijnt Veertien hedendaagse beeldende kunstenaars geven hun visie omtrent dit thema. Iedere kunstenaar vult dit in met zijn eigen interpretatie en discipline. De groep kunstenaars die gevraagd is, biedt een reflectie van de tendensen die zich binnen de hedendaagse kunstenscène in België afspelen. Daarbij gaat er ook heel wat aandacht naar jongere kunstenaars. De groep vormt bijgevolg een combinatie van gevestigde waarden en aanstormend talent.
Kunstenaars:
Christine Clinckx/ Hilde Fauconnier/ Ria Pacquée/ Merlin Spie/ Johan Tahon/ Stijn Cole/ Ignace Van Ingelgom/ Steve Schepens/ Tim Volckaert/ Stefaan Dheedene/ Chris Musgrave/ Koen De Decker/Tom Woestenborghs/Marianne Turck

Voor deze tentoonstelling werd er gezocht naar specifieke locaties die sterk genoeg zijn om de kunstenaars tot artistieke bezieling aan te zetten. Het organiseren van een tentoonstelling buiten de muren van museum is vaak een problematische onderneming. In tegenstelling tot musea heeft de infrastructuur van deze gebouwen niet als doelstelling kunst te brengen. Toch is het interessant om kunstenaars te confronteren met andere ruimtes. Zo krijgen zij zowel de kans om ‘in situ’ te werken als om hun geest de vrije loop te laten. Door actuele kunst in de periferie en op andere locaties te brengen, wordt bovendien ook de drempel voor het publiek veel lager. De locaties hebben ook een eigen architecturale waarde. De kapel van Maagdendale is vergelijkend qua concept met de cisterciënzerorde en vertoont stijlinvloeden van de Scheldegotiek. De oudste sporen dateren van 1250. Het pand aan de Gevaertsdreef deed vroeger dienst als weverij en is gebouwd door architect Jules Lippens in ‘Nieuwe Zakelijkheidstijl’ (in 1935). Het gebouw aan de Hoogstraat is een ‘empire’ herenhuis uit begin 19e eeuw met een achterliggende tuin waar nog een koetshuis, een tuinpaviljoen en een authentieke druivenserre gelegen zijn.
Met de keuze van de locaties willen we in een tijdperk van snelheid de toeschouwer laten genieten van een zekere traagheid dat deze plekken uitstralen. ( Als tegengewicht ). Het zijn één voor één rustige plaatsen die het mogelijk maken kunst te bekijken, te bevragen of gewoonweg te ondergaan.

........................................................................................................................................................................................

 

Christine Clinckx "SHOT"

........................................................................................................................................................................................

 

Tom Woestenborghs

........................................................................................................................................................................................Stefaan Dheedene

........................................................................................................................................................................................

 

Ria Pacquée

........................................................................................................................................................................................
THE FIELDS ORCHESTRACarlos Guzman(Mexico DF, Mexico): Percussion, laptop.
Roger Colell (Barcelona, Catalunya): Electric guitar.
m: (Santa Cruz de Tenerife, Canarias): Electric bass, midi keyboard and Laptop.
Micha Mosterd(Rotterdam/Minsk, The Netherlands/Rusia): Electric guitar.
Micha Soesman (Den Haag, The Netherlands): Drums.
Sound engineer: Lucia Galindo
...............................................................................................................................................................................................